pro

Muud katalüsaatorid

  • Muud katalüsaatorid

    Pakume ka seeria- ja rühmakatalüsaatoreid, mida kasutatakse naftakeemias ja maagaasi keemilises töötlemises, näiteks katalüsaatorid ja adsorbendid sünteetilises ammoniaagis, vesiniku tootmise üksuses, atsetüleeni hüdrogeenimise katalüsaatoris PE töötlemisel, propaani dehüdrogeenimise katalüsaatoris ja nii edasi.